Saskia Born

De website van Saskia spreekt in beeld. De website geeft inzicht in wat een kind van een bepaalde leeftijd kan presteren door deel te nemen aan de kinderateliers van Saskia Born. In kleine groepjes van leeftijdgenoten wordt eens per week op een zeer persoonlijke en directe manier gewerkt aan de ontwikkeling van de fantasie, de creativiteit en de teken- en schildertechnieken van uw kind. Maar ook volwassenen weten de weg te vinden naar Saskia. Daarnaast worden er workshops voor bedrijven en vriendengroepen aangeboden en werkt Saskia als portrettenschilder aan opdrachten van klanten. De website spreekt door middel van de vele beelden die zij en haar leerlingen door de jaren realiseerden.

Website wordt onderhouden met dit.cms en is responsive.
Terug