Hitmusic

Met een eenvoudige website kun je toch veel doen, namelijk je aanbod duidelijk inzichtelijk maken, een interactie opzetten met de geinteresseerde, bijhouden hoeveel je site bezocht wordt, werken aan bekendheid bij Google en het zelfstandig onderhouden van de inhoud. Als je denkt dat dat alles is, dan kunnen wij u verklappen dat je ook nog eens een mailing kunt opzetten (zonder externe oplossingen) naar je klanten en relaties en een koppeling realiseren met facebook. U mag verzinnen wat er nog ontbreekt. Hit-music is tevreden en de site heeft zin, veel zin!
Terug